Kijów – matka wszystkich miast ruskich. Stolica niepodległej Ukrainy.

O podróży

„Aż na błękitach cudownej pogody
Swymi złotymi błysnął słoneczniki
Kijów, matuszka miast... w złotych obręczach
Na głowie, po pas cała w sadów tęczach”.

Juliusz Słowacki.

Współczesny Kijów to prawdziwa metropolia nad brzegiem Dniepru odróżniająca się w znaczący sposób od innych miast Ukrainy. Domy, pałace i klasztory są odnowione, eleganckie sklepy pełne najlepszych towarów, a na ulicach panuje wielkomiejski ruch. Kijów to jeden z najstarszych i największych ośrodków wschodniej Słowiańszczyzny. W złoconych kopułach jego cerkwi przegląda się tysiąc lat skomplikowanej, miejscami dramatycznej historii od założenia miasta przez normandzkich Waregów, poprzez stolicę Rusi Kijowskiej, przynależność do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a następnie do Korony Polskiej i w końcu trzystuletnia przynależność do państwa rosyjskiego, najpierw jako stolica guberni, a za czasów ZSRR jako stolica Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Czasy władzy radzieckiej zaznaczyły się monumentalną socrealistyczną architekturą Chreszczatiku – głównej ulicy Kijowa i w przenośnym sensie całej Ukrainy. Przez wieki Kijów był również jednym z najznaczniejszych ośrodków religijnych jako siedziba metropolii obejmującej prawosławne diecezje Rzeczypospolitej i jako miejsce kultu skupiającego się wokół wspaniałego Soboru Sofijskiego oraz Ławry Kijowsko-Peczerskiej, duchowego centrum Ukrainy, „miejsca, skąd zaczęła się ruska ziemia”. Położenie na skrzyżowaniu handlowych dróg stanowiło o drugim obliczu miasta jako ważnego ośrodka handlu - w XIX wieku słynne były kijowskie jarmarki zwane „kontraktami”. Pamiątką po tamtych czasach jest niegdyś kosmopolityczna dzielnica handlowa miasta Podił.

Katedra św. Włodzimierza - Złota Brama - cerkiew Bogurodzicy Dziesięcinnej - Sobór Sofijski - Monastyr o Złotych Kopułach - Pomnik Ofiar Głodu 1932/33 - Ławra Kijowsko-Peczerska - pomnik Matki-Ojczyzny - Chreszczatik - Zjazd św. Andrzeja - Podił

Atrakcje:
Rozmowa z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kijowskiego na temat aktualnej sytuacji społecznej i politycznej na Ukrainie  


Program

Program:

1. dzień
po południu Wyjazd pociągiem do Kijowa.

2. dzień
przed południem Przyjazd do Kijowa, zakwaterowanie w hotelu.
po południu „Starodawne miasto”. Zwiedzanie Górnego Miasta: katedra św. Włodzimierza, Złota Brama, pozostałości cerkwi Bogurodzicy Dziesięcinnej - najstarszego, murowanego budynku sakralnego Kijowa, Sobór Sofijski wraz z zespołem klasztornym i pałacem metropolitów kijowskich – symbol ruskiej kultury duchowej, ozdobiony freskami i mozaikami z wieku XI i XII, słynna Oranta, Monastyr o Złotych Kopułach, Pomnik Ofiar Głodu 1932/33.
wieczorem Obiadokolacja w hotelu.

3. dzień
przed południem „Miejsce skąd zaczęła się ruska ziemia”. Zwiedzanie Ławry Kijowsko-Peczerskiej - m.in. słynny Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej, cerkiew św. Mikołaja, cerkiew Zbawiciela na Brestowie, podziemne pustelnie i cerkwie.
po południu „Od rewolucji po niepodległość”. Spacer pod monumentalny pomnik Matki-Ojczyzny. Przejazd na Chreszczatik – reprezentacyjną ulicę Kijowa. Czas do własnej dyspozycji. Fakultatywnie: Spacer od Domu Ukrainy (kiedyś Muzeum Lenina) przez plac Niepodległości (kiedyś plac Rewolucji Październikowej) do Placu Besarabskiego.
wieczorem Obiadokolacja w hotelu. Fakultatywnie: „Quo vadis Ukraino?” - rozmowa z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kijowskiego na temat aktualnej sytuacji społecznej i politycznej na Ukrainie.

4. dzień
przed południem „Kijowski Montmartre” – spacer Zjazdem św. Andrzeja. Zwiedzanie Podiłu (Dolnego Miasta), dawnego centrum handlowego Kijowa, m.in.: cerkiew św. Andrzeja, Muzeum Jednej Ulicy, dom Michaiła Bułhakowa, Gościnny Dom, Akademia Kijowsko-Mohylańska i in.
po południu Czas do własnej dyspozycji
wieczorem Wyjazd pociągiem z Kijowa do Krakowa.

5. dzień

po południu Przyjazd do Krakowa.


Warunki

Świadczenia:
- 2 noclegi w hotelu ***,
- 2 śniadania,
- 2 obiadokolacje,
- opieka pilota,
- lokalni przewodnicy i referenci
- przejazd pociagiem z/do Polski wagony sypialne 2 kl., transfery minibusem na miejscu
- ubezpieczenie KL i NW,
- komplet materiałów informacyjnych nt. podróży

Wszystkie świadczenia w standardzie Markopolski

Cena: Wycieczka  na zamówienie. Prosimy o kontakt z biurem.
Dopłata do pokoju jednoosobowego:

Cena nie zawiera:
- wstępów do zwiedzanych obiektów: ok. 10,-EUR płatne dodatakowo po rozpoczęciu wyjazdu.

Ważne:
Wycieczka  na zamówienie. Prosimy o kontakt z biurem.
Biuro Marco der Pole zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w programie.


Lektura


Kraj:
Ukraina
Temat:
Termin:
0000-00-00 - 0000-00-00
Termin 2:
2012-08-15 - 2012-08-19
Cena: