PODRÓŻE TO INNY RODZAJ LEKTURY
Strona główna
O Markopolskim
Standard Markopolskiego
Kto za tym stoi?
System zniżek
Kontakt
Linki

Konkurs Wydawnictwa Czarne

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Litwa - mityczna, literacka, współczesna

Wyprawa w poszukiwaniu krainy lat dziecięcych Miłosza, uwiecznionej w nostalgicznej "Dolinie Issy". Tak się składa, że ta kraina pokrywa się z inną, niemal mityczną, ale przecież istniejącą naprawdę Laudą. Lauda - gdzie to było?

Bośnia - na granicy kultur i cywilizacji

Bośnia – kraj położony dokładnie na granicy kultur i cywilizacji. Chrześcijańska i muzułmańska zarazem. Tędy przebiegała granica pomiędzy cesarstwem wschodnim i zachodnim, a następnie pomiędzy Zachodem i Wschodem, chrześcijaństwem i islamem, ale także między katolicyzmem i prawosławiem. Zabytki kultury muzułmańskiej, meczety, medresy, karawanseraje stoją obok cerkwi, kościołów i żydowskich synagog.

drukuj

Białoruskie Kresy. Matecznik narodowych mitów

Grodno, Bohatyrowicze, Nowogródek, Świteź, Mir, Nieśwież, Kuropaty, Bereza, pińskie błota Dewajtis, Naruszewicz, Mickiewicz, Orzeszkowa, Rodziewiczówna, Kapuściński, Reytan, Radziwiłł „Panie Kochanku”, Kościuszko, Traugutt, Niemen (zarówno rzeka jak i artysta), Moniuszko, Wańkowicz - nazwy i nazwiska wpisane na stale w historię Polski.
To skromnej urody ziemia i na dodatek wszystko co starsze niż sto lat poza nielicznymi wyjątkami jest ruiną. Nie przetrwało próby czasu i próby dramatycznej historii przede wszystkim. Jeśli coś istnieje w formie pełnej jest zazwyczaj rekonstrukcją. A jednak to jest właśnie matecznik polskich mitów narodowych: romantycznego i pozytywistycznego, mitu walczącego obrońcy ojczyzny i wytrwałego budowania na Kresach zachodniej cywilizacji, mitu patriotyczno-ziemiańskiego i magnacko-warcholskiego. Mity, które do dzisiaj angażują naszą zbiorową wyobraźnię. Warto się z nimi skonfrontować w miejscu, w którym powstały – na Białorusi.

Kraków - GrodnoBohatyrowicze - Jawlasze - Murowanka - Wasiliszki - Nowogródek - Świteź - Zaosie - Mir - Nieśwież - Hruszówka - Baranowicze - Mińsk - Kuropaty - Słonim - Synkowicze - Żyrowice - Różana - Kosów Poleski - Bereza Kartuska - Pińsk - Janów Poleskli - Kobryń - Brześć - Kraków

Atrakcje:
„Co się dzieje na Białorusi?” – rozmowa z białoruskim dziennikarzem
Spektakl w wykonaniu Mińskiego teatru Opery i Baletu 

 

 

Program

1. dzień

Wczesnoporanny wyjazd z Krakowa/Katowic. Przejazd przez Warszawę i Białystok do przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Wieczorny przyjazd do Grodna. Obiadokolacja i nocleg w Grodnie.

2. dzień
Grodno – jedno z najważniejszych miast Pierwszej Rzeczpospolitej. Od czasów Batorego rezydencja polskich królów, miejsce obrad sejmów. Ośrodek kultury, miasto Elizy Orzeszkowej. Miasto ściśle związane z historią Polski, a równocześnie typowe miasto pogranicza na pół polskie, na pół żydowskie ale i litewskie i białoruskie. Na zwiedzanie Grodna poświęcimy całe przedpołudnie. Zobaczymy Stary i Nowy Zamek – ten, w którym przegłosowano drugi rozbiór Polski, kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki, prawosławną XII-wieczną cerkiew św. św. Borysa i Gleba. Po południu udamy się do sportretowanych w „Nad Niemnem” Bohatyrowicz, odwiedzimy mogiłę Jana i Cecylii, krzyż powstańców styczniowych, staniemy nad brzegami Niemna  i pewnie uda nam się porozmawiać z mieszkającymi tutaj Bohatyrowiczami.
Wieczorem o współczesnym Grodnie opowie nam jeden z przedstawicieli niezależnych organizacji działających na terenie miasta.
Wieczorem: „Co się dzieje na Białorusi?” – rozmowa z białoruskim dziennikarzem.
Obiadokolacja i drugi nocleg w Grodnie.

3. dzień
Poprzez Jawlasze – miejsce śmierci legendarnego majora AK Jan Piwnika „Ponurego”, Murowankę z obronną gotycką cerkwią, Wasiliszki – miejsce urodzenia Czesława Niemena, Lidę z zamkiem Lubarta docieramy do Nowogródka.
Jesteśmy w samym centrum kresowej legendy. Książę litewski Mendog ustanowił tu stolicę państwa litewskiego, przyjął chrzest i w 1253 r. koronował się na króla Litwy, lecz przede wszystkim tutaj spędził swoje młodzieńcze lata Adam Mickiewicz. To Nowogródek i jego okolica są zbiorowym bohaterem „Pana Tadeusza”. Podczas naszego spaceru zobaczymy zrekonstruowany dwór Mickiewiczów z muzeum poety, ruiny Mendogowego zamku, Witoldową farę, w której Władysław Jagiełło poślubił księżniczkę Sonkę Olszańską i w której ochrzczony został Adam Mickiewicz, kościoły dominikanów i franciszkanów, kopiec Mickiewicza, rynek z sukiennicami.
Obiadokolacja i nocleg w Nowogródku.

4. dzień
Opuszczamy Nowogródek, ale wciąż pozostajemy przy Mickiewiczu. Na naszej trasie najpierw jezioro Świteź, a nastepnie Zaosie – miejsce urodzenia Adama , ze zrekonstruowanym skromnym, rodzinnym dworkiem. Przeciwieństwem Zaosia jest potężne, radziwiłłowskie zamczysko Mir oraz Nieśwież - rezydencje osławionego Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” (oba obiekty na liście UNESCO). W Nieświeży zachował się zespół pałacowo-parkowy, kościół katolicki p.w. Bożego Ciała, Brama Słucka i Ratusz. Dla odreagowania magnackiej pychy i sobiepaństwa pojedziemy dalej w poszukiwaniu majątku Hruszówka, własności legendarnego Tadeusza Reytana – posła nowogródzkiego, który obiecał "bronić całości Polski z narażeniem życia i mienia”. Reytan po pierwszym rozbiorze popadł w obłęd i w końcu popełnił samobójstwo. Pochowany został w rodzinnej Hruszówce.
Na kolację i nocleg docieramy do Baranowicz. Po kolacji możliwość spotkania z miejscowymi Polakami.

5. dzień
Całodniowa wycieczka do Mińska. Niemal całkowicie zniszczone w czasie ostatniej wojny miasto jest obecnie metropolią o wielkości porównywalnej z Warszawą. Odbudowane po wojnie jako triumfalna brama wjazdowa do sowieckiego imperium zadziwia swoimi socrealistycznymi pałacami. Nigdzie indziej ideologia socrealizmu nie doszła do głosu w takiej pełni jak w Mińsku. O Mińsku - "socjalistycznym mieście słońca" - opowie nam nasz lokalny przewodnik. Poza tym Mińsk może się pochwalić kilkoma skromnymi zabytkami z czasów przedrewolucyjnych: sobór Św. Ducha, kościół Św. Józefa i klasztor Bernardynów, cerkiew Piotra i Pawła, Przedmieście Troickie. Na naszym szlaku również dwór – miejsce urodzenia Melchiora Wańkowicza.
Zajrzymy również na poświęconą ofiarom wojny afgańskiej Wyspę Łez oraz udamy się do Kuropat – miejsca straceń, w którym w czasie stalinowskiego terroru zamordowano do 200 tys. osób, w tym wiele tysięcy Polaków.
Wieczorny powrót do Baranowicz. Obiadokolacja i drugi nocleg w Baranowiczach.

6. dzień
Przed nami Polesie i nieprzebyte „pińskie błota” – najbardziej zapuszczony cywilizacyjnie obszar dawnych Kresów. Po drodze zwiedzimy Słonim z kościołem św. Andrzeja w stylu wileńskiego baroku, klasztorami Bernardynów i Bernardynek, lecz przede wszystkim z zachowaną synagogą z 1642 roku – jedynym tej klasy zabytkiem kultury żydowskiej na Białorusi. Dalej krótki przystanek w Synkowiczach, tam obronna gotycka cerkiew św. Michała z XVI w. Dłuższego przystanku warte są zwane "litewską Częstochową" Żyrowice, do czasów rozbiorów najważniejsze miejsce kultu katolików i grekokatolików w Wielkim Księstwie Litewskim. Dalej na naszej trasie leży Różana z ruinami pałacu Sapiechów - jednej z największych kresowych rezydencji oraz Kosów Poleski z imponującymi ruinami pałacu Pusłowskich i zrekonstruowanym folwarkiem Mereczowszczyzna w miejscu, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko. Przez niesławną Berezę Kartuską docieramy w końcu do Pińska. Obiadokolacja i nocleg w Pińsku

7. dzień
Zwiedzamy Pińsk – rodzinne miasto ojca polskiego klasycyzmu Adama Naruszewicza i Ryszarda Kapuścińskiego. Zwiedzamy katedrę, słynne kolegium jezuitów, pałac Butrumowiczów. Rejs statkiem po Prypeci.
Z Pińska poprzez Janów Poleski – miejsce męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli i Kobryń z domami Aleksandra Mickiewicza i Romualda Traugutta oraz z cmentarzem katolickim – esencją historii tej ziemi z grobami Mickiewiczów, Kościuszków, Trauguttów. Docieramy do Brześcia. Obiadokolacja i nocleg w Brześciu

8. dzień
Zwiedzanie twierdzy brzeskiej. 22.06.1941 roku, od ataku na twierdzę brzeską, rozpoczęła się wojna radziecko-niemiecka wojna. Pierwszy punkt obrony sowieckiej stał się za sprawą oficjalnej propagandy legendą - po wojnie twierdza została zamieniona w monumentalne miejsce pamięci. Powrót do Katowic/ Krakowa. Przyjazd w późnych godzinach wieczornych.

Świadczenia:

- 7 noclegów w hotelach ***, za wyjątkiem Nowogródka i Baranowicz, gdzie śpimy w domach pielgrzyma
- 7 śniadań
- 7 obiadokolacji
- przejazd komfrotowym autokarem lub minibusem
- opieka pilota
- spotkanie z białoruskim dziennikarzem oraz przedstawicielami mniejszości polskiej
- usługi lokalnych przewodników
- ubezpieczenie KL i NW
- komplet materiałów informacyjnych dotyczących podróży

Wszystkie świadczenia w standardzie Markopolski.

Cena:
1990,-PLN za osobę w pokoju dwuosobowym

Dopłata do pokoju jednoosobowego:
480,-PLN

Cena nie zawiera:

- biletów wstepów do zwiedzanych obiektów. Dopłata 20,-EUR pobierana będzie na początku podróży.
- opłaty za wizy –białoruska, grupowa /obowiązkowo płatne przy zakupie wycieczki – koszt 10,-EUR 
 
Ważne:
Wycieczka na zamówienie. Prosimy o kontakt z biurem.
Biuro  Marco der Pole zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w programie.

Mickiewicz, Mickiewicz i jescze raz Mickiewicz
a poza tym:

Esej
Artur Klinau, Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca, Czarne 2008
Esej mińskiego artysty, opowieść o jego rodzinnym mieście, współczesnym Mińsku.
Robert Traba red., Tematy polsko – białoruskie, Borussia 2003

Historia
Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy, Ossolineum 2004
Jeśli ktos chce wiedzieć co to sarmatyzm, niezastąpiona lektura. Przednie historie, soczyste anegdoty.

Powieść
Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy, Arcana 2010
Na nowo odkryty autor. Jego powieść nazywa się często "Wojna i pokojem" polskich Kresów. Barwna saga z awanturniczymi wątkami.

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
Klasyk litratury pozytwistycznej. Lektura znienawidzona przez uczniów  za sprawą  nużących opisów przyrody.
"Nad Niemnem"czytane nad Niemnem ponwnie  nabiera jednak blasku

Maria Rodziewiczówna,
- Dewajtis, wiele wydań
Najbardziej znana powieść związanej całe swoje życie z Polesiem popularnej pisarki
Akcja powieści dzieje się na Żmudzi i podejmuje podobne atki jak "Nad Niemnem" - utrzymanie ziemi i własnej tożamości. Temat podstawowy i zasadniczy dla polskiej szlachty kresowej doby popowstaniowej
ale także:
-Hrywda - powieść osadzona w realiach poleskiej wsi
-Pożary i zgliszcza - powieść  z powstaniem styczniowym w tle
-Klejnot
Romantyczni bohaterowie samotni, niezrozumiali przez otoczenie, nieszcześliwie zakochani, podjemujący jednak pozytwistyczne ideały. Pochwała pracy i trwania na posterunku.

Reportaż
Ryszard Kapuściński, Imperium a tam rozdział dotczący Pińska - rodzinnego miasta pisarza

Nocuń Małgorzata, Brzeziecki Andrzej, Kartofle i dżinsy, Znak 2007
Relacje ze spotkań i rozmów z głownymi działaczami opozycji białoruskiej. Rozważania nad współczesną historią Białorusi i kondycją jej społeczeństwa

by_zamek_nieswiez

Nieśwież

by_zamek_w_mirze

Zamek w Mirze

by_ruiny

by_cerkiew_obronna

by_nowogrodek_dom_mickiewicza

Nowogródek, Dom Mickiewicza

bialorus_domek

domek na bialorusi

bialorus minsk

bialorus minsk

bialorus minsk

bialorus minsk biblioteka

Kraj:
Białoruś
Temat:
Historia i pamięć
 
Cena:


Zarezerwuj miejsce