PODRÓŻE TO INNY RODZAJ LEKTURY
Strona główna
O Markopolskim
Standard Markopolskiego
Kto za tym stoi?
System zniżek
Kontakt
Linki

Konkurs Wydawnictwa Czarne

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Litwa - mityczna, literacka, współczesna

Wyprawa w poszukiwaniu krainy lat dziecięcych Miłosza, uwiecznionej w nostalgicznej "Dolinie Issy". Tak się składa, że ta kraina pokrywa się z inną, niemal mityczną, ale przecież istniejącą naprawdę Laudą. Lauda - gdzie to było?

Bośnia - na granicy kultur i cywilizacji

Bośnia – kraj położony dokładnie na granicy kultur i cywilizacji. Chrześcijańska i muzułmańska zarazem. Tędy przebiegała granica pomiędzy cesarstwem wschodnim i zachodnim, a następnie pomiędzy Zachodem i Wschodem, chrześcijaństwem i islamem, ale także między katolicyzmem i prawosławiem. Zabytki kultury muzułmańskiej, meczety, medresy, karawanseraje stoją obok cerkwi, kościołów i żydowskich synagog.

drukuj

Kresy - to co najważniejsze

 „Boże! kto Ciebie nie czuł w Ukrainy
Błękitnych polach...”

Juliusz Słowacki

„Wy teraz tego nie pojmiecie, Lachy,
Jak to dawnymi czasy w wasze dwory
Wchodziły stepów pieśni, czarów strachy
I siwe często z lirami znachory"

Juliusz Słowacki

Kresowa metropolia – Lwów, magnackie rezydencje, twierdze, ośrodki religijnego kultu, centra kultury i nauki, polsko-rusko-żydowskie miasteczka. Miejsca chwały oręża i martyrologii – słowem cała kresowa mitologia, miejsca na trwale wpisane w polską narodową, kulturową i historyczną świadomość. Ale i także cała kresowa nędza „Galicji i Głodomerii”, bratobójcze walki i wzajemna pogarda, wielkopaństwo i sobiepaństwo. Kresowy dramat pełen sprzeczności. Pomiędzy legendą a historyczną prawdą, mitem a rzeczywistością, wyobrażeniem i naocznością prowadzi nasza podróż nie pozbawiona sentymentalnej nuty, ale i niestroniąca od czasami gorzkiej historycznej prawdy. Zapraszamy na kresowy multikulturalny koktajl na Ukrainę. Pamięć polska, ukraińska, żydowska i niemiecka.

Podróżujemy oczywiście z najlepszymi polskimi autorami, ale towarzyszą nam także cudzoziemcy: Alfred Doeblin, Gregor von Rezzori, Manes Sperber, Ivan Franko, Jurij Andruchowycz, Joseph Roth. Oj, zdziwicie się bardzo jak ich Galicja różni się od naszej polskiej! Podróż zalecana dla ludzi dopuszczających odmienne punkty widzenia i nieprzesadnie polonocentrycznych.
Niektóre teksty przetłumaczone zostały po raz pierwszy na język polski, specjalnie na potrzeby naszej podróży!

Kraków - Żółkiew - Lwów - Olesko - Podhorce - Brody - Krzemieniec - Poczajów - Zbaraż - Tarnopol - Skałat - Satanów - Kamieniec Podolski - Chocim - Okopy św. Trójcy - Skała Podolska - Czortków - Buczacz - Stanisławów - Drohobycz - Kraków

 Atrakcje:
Żółkew zwana niegdyś „małym Zamościem”- zwiedzanie miasta
Łwra Poczajowska - zwiedzanie sanktuarium z cudowną ikoną Matki Boskiej
 Chocim-  zwiedzanie twierdzy
Drohobycz- miasto Brunona Schultza


Program:

1. dzień
„Żółkiew czyli mały Zamość”
Wyjazd autokarem do Lwowa. Wjazd na Ukrainę przez przejście graniczne Krakowiec-Korczowa. Przejazd do Żółkwi zwanej niegdyś „małym Zamościem”, zwiedzanie miasta m.in.: zamek Żółkiewskich, kolegiata św. Wawrzyńca – nekropolia rodu Żółkiewskich (nagrobki Stanisława, Jana oraz Jakuba Sobieskiego, ojca króla), bazyliańska Cerkiew Serca Jezusowego, Kościół Dominikanów, zabytkowe kamieniczki przy rynku i renesansowa synagoga. Wieczorny przyjazd do Lwowa. Kolacja i nocleg we Lwowie.

2. dzień
„Lwów miasto polsko-ukraińskiego pogranicza”
Całodzienne zwiedzanie Lwowa: Panorama miasta z Kopca Unii Lubelskiej, baszta Prochowa, kościół Dominikanów, cerkiew Wołoska, arsenał miejski, dzielnica żydowska, ruiny synagogi „Złota Róża”, Rynek z ratuszem i Kamienicą Królewską, katedra ormiańska, Cerkiew Przeobrażeńska, katedra łacińska z Kaplicą Boimów, Klasztor Bernardynów, Wały Hetmańskie, greckokatolicka katedra św. Jura. Zwiedzanie Cmentarza Łyczkowskiego z uwzględnieniem mogił najsłynniejszych pochowanych tam Polaków i Ukraińców oraz Cmentarza Orląt. Kolacja i drugi nocleg we Lwowie.

3. dzień
"Magnackie rezydencje i galicyjska Jerozolima"
Opuszczamy Lwów. Przed nami magnackie rezydencje: Olesko - miejsca urodzin króla Jana III Sobieskiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz Podhorce - niegdyś jedna z najwspanialszych rezydencji magnackich Rzeczypospolitej - pałac Koniecpolskich i Sanguszków. Nasza droga wiedzie dalej do Brodów - galicyjskiej Jerozolimy. Zwiedzanie ruin Wielkiej Synagogi oraz jednego z największych zachowanych żydowskich cmentarzy Galicji. Przejazd do Krzemieńca. Wjazd na Górę Bony z ruinami zamku i piękną panoramą miasta oraz Gór Krzemienieckich. Nocleg i kolacja w Krzemieńcu.

4. dzień
„Krzemieniec – wołyńskie Ateny”, Ławra Poczajowska i Zbaraż
Zwiedzanie Krzemieńca, m.in.: kościół i klasztor Jezuitów, ongiś siedziba słynnego Liceum, dworek Januszewskich, w którym dzieciństwo spędził Juliusz Słowacki, grób matki poety, klasztor Franciszkanów, kościół św. Stanisława.
Z Krzemieńca udajemy się do słynnej Ławry Poczajowskiej. Zwiedzanie klasztoru fundacji Mikołaja Potockiego, obecnie jednego z najważniejszych miejsc kultu prawosławnej Ukrainy m.in.: sobór Zaśnięcia Matki Boskiej z cudowną ikoną, pieczara - pustelnia z relikwiami św. Hioba, Sobór Świętej Trójcy. Stamtąd poprzez Zbaraż, którego bohaterska obrona przez księcia Jaremę Wiśniowieckiego rozsławiona została na kartach sienkiewiczowskiej powieści docieramy do Tarnopola. Nocleg i kolacja w Tarnopolu.

5. dzień
”Kamieniec Podolski – legenda Kresów”
Wzdłuż Zbrucza, czyli wzdłuż przedwojennej granicy polsko-sowieckiej prowadzi nasza droga do Kamieńca Podolskiego. Po drodze przystaniemy w Skałacie z potężnym zamkiem fundacji Sieniawskich oraz w Satanowie z ruinami twierdzy Odrowążów. Docieramy do Kamieńca Podolskiego. Zwiedzamy stare miasto, a następnie twierdzę kamieniecką: m.in. widok jaru Smotrycza z Nowego Mostu, Rynek Polski z ratuszem i renesansowymi kamieniczkami, katedra św. Piotra i Pawła – najdalej wysunięta na wschód gotycka katedra Europy wraz z minaretem - pamiątką panowania tureckiego, cerkiew Św. Piotra i Pawła, kościoły Franciszkanów i Dominikanów, dzielnica ormiańska z kościołem św. Mikołaja i domem targowym, dzielnica ruska z tzw. Ruskim Magistratem, wieża Kuśnierska z synagogą, baszty i bastiony zamku. Kolacja i nocleg w Kamieńcu Podolskim.

6. dzień
Chocim, Czortków, Buczacz

Przeprawiamy się na prawy, „turecki” brzeg Dniestru do Chocimia. Zwiedzanie imponującej twierdzy chocimskiej – klucza do Mołdawii ze wspaniałym widokiem na Dniestr. Nasze następne przystanki to pozostałości twierdzy Okopy Świętej Trójcy, wybranej przez Zygmunta Krasińskiego jako miejsce akcji „Nie-boskiej komedii” oraz Skała Podolska, przedwojenne nadgraniczne miasteczko z ruinami pałacu Tarłów. Dalej przez Czortków z kościołem dominikanów i dworem cadyka, Buczacz z licznymi fundacjami Mikołaja Potockiego: słynnym rokokowym ratuszem, kościołem Matki Boskiej Szkaplerznej, klasztorem Bazylianów i ruinami zamku twierdzy, docieramy do Stanisławowa. Kolacja i nocleg w Stanisławowie.

7. dzień
Stanisławów, Drohobycz i powrót do kraju
Zwiedzanie Stanisławowa: kościół farny, kościół Jezuitów, kościół Ormiański, pałac Potockich. Powrót do kraju z przystankiem w Drohobyczu - mieście Brunona Schultza. Przyjazd do Krakowa/Katowic w późnych godzinach wieczornych.

Świadczenia:
- 6 noclegów w hotelach ***,
- 6 śniadań,
- 6 obiadokolacji,
- opieka pilota,
- lokalni przewodnicy i referenci
- przejazd autokarem lub minibusem,
- ubezpieczenie KL i NW,
- komplet materiałów informacyjnych nt. podróży.

Wszystkie świadczenia w standardzie Markopolski

Cena: 1790,-PLN
Dopłata do pokoju jednoosobowego: 430,-PLN

Cena nie zawiera:
- wstępów do zwiedzanych obiektów: 5,-EUR płatne dodatakowo po rozpoczęciu wyjazdu.

Ważne:
Wycieczka zostanie zrealizowana przy zgłoszeniu się min. 15-u osób  na 31 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Przy zgłoszeniu się mniejszej ilości osób wycieczka zostanie anulowana.
Biuro Marco der Pole zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w programie.

Lwów
Witold Szolginia, Dom pod żelaznym lwem, KAW 1989
Witold Szolginia, Tamten Lwów, oficyna wydawnicza Sudety 1992
Jan Parandowski, Niebo w płomieniach
Józef Wittlin, Mój Lwów, Czytelnik 1991
Jerzy Michotek, Tylko we Lwowie, Omnipress 1990
Milo Anstadt, Dziecko ze Lwowa,Wyd. Dolnośląskie ,2000
Kornel Makuszyński, Uśmiech Lwowa, Oficyna Cracovia 1990
Stanisław Wasilewski, bardzo przyjemne miasto, Wyd. Śląskie 1990

Proza
Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga, Greg 2008
Włodzimierz Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje, Świat książki, 2006
Gregor von Rezzori, Gronostaj z Czernopola, Warszawa 2003

Publicystyka
Wołyń 1943 – 2008. Pojednanie. Zbiór artykułów publikowanych w „Gazecie Wyborczej”, Warszawa 2008
Mykoła Riabczuk, Dwie Ukrainy, Kolegium Europy Wschodniej 2005

Historia
Zdzisław Skrok, Podolska legenda, Warszawa 2007
Jarosław Hrycak, Iza Chruślińska, Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009
Simon Redlich, Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919-1945, Pogranicze 2002

Esej
Bukowina po stronie dialogu, Sejny 1999
Jurij Andruchowycz , Ostatnie terytorium, Wołowiec 2002
Martin Pollack, Po Galicji, Olsztyn 2000

 ukraina zolkiew

 ukraina podhorce

ukraina olesko

ukraina olesko

x

ukraina brody

ukraina brody

ukraina krzemieniec

ukraina krzemieniec

ukraina poczajow

ukraina poczajow

ukraina zbaraz

ukraina tarnopol

ukraina skalat

ukraina kamieniec podolski

ukraina chocim

ukraina czortkow

ukraina czortkow

ukraina buczacz

ukraina buczacz

ukraina drohobycz

ukraina drohobycz

ukraina stanislawow

Kraj:
Ukraina
Temat:
Historia i pamięć
 
Termin 3:
23.09.2012 - 30.09.2012
Cena:


Zarezerwuj miejsce