PODRÓŻE TO INNY RODZAJ LEKTURY
Strona główna
O Markopolskim
Standard Markopolskiego
Kto za tym stoi?
System zniżek
Kontakt
Linki

Konkurs Wydawnictwa Czarne

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Bośnia - na granicy kultur i cywilizacji

Bośnia – kraj położony dokładnie na granicy kultur i cywilizacji. Chrześcijańska i muzułmańska zarazem. Tędy przebiegała granica pomiędzy cesarstwem wschodnim i zachodnim, a następnie pomiędzy Zachodem i Wschodem, chrześcijaństwem i islamem, ale także między katolicyzmem i prawosławiem. Zabytki kultury muzułmańskiej, meczety, medresy, karawanseraje stoją obok cerkwi, kościołów i żydowskich synagog.

Litwa - mityczna, literacka, współczesna

Wyprawa w poszukiwaniu krainy lat dziecięcych Miłosza, uwiecznionej w nostalgicznej "Dolinie Issy". Tak się składa, że ta kraina pokrywa się z inną, niemal mityczną, ale przecież istniejącą naprawdę Laudą. Lauda - gdzie to było?

drukuj

Spisz - cztery dni w (słowackim) raju

Trzy nieuciążliwe wędrówki dla osób o zwykłej kondycji i sprawności ruchowej. Bardziej wymagająca wędrówka przełomem Hornadu dla osób mniej wprawnych może zostać zastąpiona wędrówką łatwym, górskim szlakiem.

Przez stulecia żyli tutaj Słowacy, Węgrzy i Niemcy. Słowacy w wioskach, Niemcy w miastach, Węgrzy w swoich zamkach i dworach. Nie brakowało również Żydów i Cyganów, a także Polaków i Rusinów. Przez trzy stulecia stanowił północny Spisz część Korony polskiej.. Górskie zamki, gotyckie miasteczka, wsie z oryginalną drewnianą zabudową, cygańskie osiedla kształtują krajobraz kulturowy Spiszu do dzisiaj. Skarby kultury pośród najpiękniejszych górskich krajobrazów: Tatry z jednej strony i Słowacki Raj z drugiej. Zdumiewające bogactwo natury i kultury, o którym najczęściej, mimo że mieszkamy przez miedzę, nie mamy pojęcia. Zapraszamy do wspólnego odkrywania Spiszu, zapraszamy do słowackiego raju.

Katowice/Kraków - Kieżmark - Spiska Sobota - Spiska Nowa Wieś - Lewocza - Spiska Kapituła - Żehra - Słowacki Raj - Dobsinska Jaskinia Lodowa - Stara Lubownia - Kraków/Katowice

 Atrakcje:
Słowacki Raj - wędrówka przez wąwóz Hornadu lub na polanę
Kláštorisko z ruinami klasztoru Kartuzów Tomášov výhľad skalna wychodnia z rozległym widokiem na Spisz
Dobsinska Jaskinia Lodowa - zwiedzanie jaskini wpisanej na listę UNESCO

Program:

1. dzień
Poranny wyjazd z Krakowa. Przekroczenie granicy w Łysej Polanie. Naszym pierwszym przystankiem jest Kieżmark – miasto odwiecznie konkurujące z Lewoczą o prymat na Spiszu. Kieżmark ze swoją charakterystyczną szczytową zabudową, słynnym Liceum, późnogotyckim kościołem farnym oraz ogromnym, zbudowanym bez użycia jednego gwoździa drewnianym kościołem ewangelickim stanowi dobrą ilustrację kulturowego bogactwa regionu. Docieramy do Spiskiej Soboty – jednego z najbardziej malowniczych miasteczek na Słowacji. Na sobociańskim rynku czas się zatrzymał – stare kupieckie domy zwrócone szczytami do placu otaczają kościół św. Grzegorza z renesansową dzwonnicą. Kościół zawiera w sobie ołtarz słynnego Mistrza Pawła, którego kunszt porównywany jest często z kunsztem Wita Stwosza. Wieczorem docieramy na nocleg w okolicach Spiskiej Nowej Wsi.

2. dzień
Lewocza – wpisana na listę UNESCO historyczna stolica Spiszu zadziwia bogactwem pomników historii. Średniowieczne mury obronne, bogato zdobione, renesansowe kamienice oraz ratusz, a przede wszystkim, gotycki kościół św. Jakuba z najwyższym gotyckim ołtarzem Europy, genialnym dziełem Mistrza Pawła stanowią główne atrakcje miasta. Po południu zapraszamy na wędrówkę. Dziesięciokilometrowy szlak pośród trawertynowych wzgórz łączy ze sobą Spiską Kapitułę - siedzibę spiskich biskupów z wczesnogotycką bazyliką i romański kościółek w Żehrze. Po drodze towarzyszy nam widok na Tatry oraz na imponujące ruiny Spiskiego Zamku - niegdyś największego zamku środkowej Europy. Wszystkie trzy obiekty znajdują się na liście UNESCO.

3. dzień
Celem naszej dzisiejszej wędrówki jest romantyczny, poprzecinany głębokimi wąwozami Słowacki Raj. Dla bardziej wprawnych proponujemy wędrówkę wyciętym w wapieniach, spektakularnym wąwozem Hornadu. Liczne drabinki, mostki, półki oraz łańcuchy ułatwiają pokonanie szlaku. Mniej wprawnym proponujemy wędrówkę wygodną leśną drogą na polanę Kláštorisko z ruinami klasztoru Kartuzów. Na polanie łączą się oba szlaki. Stamtąd wspólnie wędrujemy na Tomášov výhľad – skalną wychodnię z rozległym widokiem na Spisz. Wieczorem możliwość regeneracji sił na w basenach Tatralandii

4. dzień
Na zakończenie naszego pobytu na Spiszu zaplanowaliśmy zwiedzanie Dobsinskiej Jaskini Lodowej. Jaskinia jest unikalnym fenomenem przyrodniczym wpisanym na listę UNESCO. Grubość warstwy lodu dochodzi w niej do 25 metrów, a temperatura w jaskini nawet latem nie przekracza zera stopni. W drodze powrotnej zaplanowaliśmy jeszcze przystanek w Starej Lubowni na zwiedzanie malowniczego zamku Lubomirskich - siedziby polskich starostów w czasach, gdy północna część Spiszu przynależała do Polski - miejsca przechowywania polskich klejnotów koronnych w czasach szwedzkiego potopu. Polską granicę przekraczamy w Sromowcach Wyżnich. Wieczorem docieramy do Krakowa i Katowic.

Świadczenia:

- 3 noclegi w pensjonacie ***
- 3 śniadania
- przejazd komfortowym autokarem lub minibusem
- opieka pilota - przewodnika
- ubezpieczenie KL i NW

Wszystkie świadczenia w standardzie Markopolski.

Cena:
890,- PLN

Dopłata do pokoju jednosobowego:
140,-PLN

Cena nie zawiera:
- biletów wstepu do zwiedzanych obiektów: 20,-EUR płatne po rozpoczęciu podróży.

Ważne:
Wycieczka zostanie zrealizowana przy zgłoszeniu się min. 15-u osób  na 31 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Przy zgłoszeniu się mniejszej ilości osób wycieczka zostanie anulowana.
Biuro  Marco der Pole zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w programie.

 

 

sk_slowacja

sk_lewocza

sk_lewocza

Kraj:
Słowacja
Temat:
Natura i kultura
 
Termin 3:
23.08.2012 - 26.08.2012
Cena:


Zarezerwuj miejsce